Losing Ground | Learning How to Learn

Εργαστήριο σωματικής άσκησης και κίνησης με την Εμμανουέλα Πεχυνάκη και τον Γιώργο Σιώρα Δεληγιάννη.
Σε μια περίοδο που η σωματική επαφή δοκιμάζεται, καλούμαστε να υπερασπιστούμε την δια ζώσης συνάντηση, επικοινωνία και σωματική πρακτική .
Λίγο πριν την καραντίνα της άνοιξης που μας πέρασε συναντηθήκαμε με αφορμή την κοινή μας ανάγκη για σωματική άσκηση και έρευνα. Μέσα από ένα σταθερό διάλογο και σχεδόν καθημερινή πρακτική εξερευνήσαμε μηχανισμούς σωματικού διαλόγου εμπνευσμένους από το σύγχρονο χορό, το Contact Improvisation, το Feldenkrais, τη γιόγκα και άλλες πρακτικές σωματικής συνείδησης, δημιουργώντας ένα λεξιλόγιο και μια ακολουθία ασκήσεων που επικεντρώνεται στη λεπτομέρεια. Τόσο η άσκηση του σώματος όσο και η σωματική συνείδηση αποτέλεσαν βασικά στοιχεία μιας εργασίας που διευρύνει την εμπιστοσύνη μεταξύ δύο σωμάτων. Μέσα από την επαφή εξερευνούμε μηχανισμούς κίνησης δημιουργώντας παράλληλα έναν αυτοσχεδιαστικό διάλογο που εστιάζει στην καθαρότητα.
Στο πρώτο αυτό εργαστήριο θα γίνουν 6 δίωρες συναντήσεις, κατα την διάρκεια δύο εβδομάδων όπου θα αναπτυχθεί το βασικό λεξιλόγιο και θα συστηθεί στους συμμετέχοντες ένας συγκεκριμένος τρόπος δουλειάς. Βασικό χαρακτηριστικό του εργαστηρίου αποτελεί η εργασία σε ζευγάρια. Όλες οι συναντήσεις μας θα γίνουν σε ανοιχτό χώρο, τόσο λόγω της ιδιαίτερης σημασίας που έχει στις μέρες μας η αξιοποίηση και υπεράσπιση του δημόσιου χώρου, όσο και για προληπτικούς λόγους υγείας.
Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα δουλέψουμε επιμελώς με τις κινητικές δυνατότητες της σπονδυλικής στήλης ζεσταίνοντας σε βάθος την περιοχή και συναντόντας παράλληλα σωματικές μνήμες που εμπεριέχει. Θα αναγνωρίσουμε τις δυνατότητες που παρέχουν στο σώμα, θα επιχειρήσουμε να μετατρέψουμε κάποιες που λειτουργούν ως αντίσταση και θα δημιουργήσουμε νέες. Καλλιεργώντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ δύο σωμάτων θα στρέψουμε την προσοχή μας στην εξερεύνηση ενός νέου κοινού κέντρου βάρους, που θα μας επιτρέψει να οικειοποιηθούμε νέες σωματικές φόρμες. Ακόμα και για ένα εκπαιδευμένο σώμα η διαδικασία είναι τέτοια που ωθείται να ανακαλύψει εκ νέου την κίνηση σε ένα πλαίσιο διαρκούς παρατήρησης. Ως αποτέλεσμα προκύπτει τόσο μια σωματική όσο και μια πνευματική εργασία που προϋποθέτει την ύπαρξη του άλλου.
Στόχος είναι αυτές οι 6 συναντήσεις να αποτελέσουν αφορμή για σωματική εκτόνωση, προσωπική ενδοσκόπηση και μοίρασμα για κάθε σώμα ανεξάρτητα από την εκπαίδευση και την εμπειρία που έχει.
Το εργαστήριο θα διεξαχθεί από τις 26 Οκτωβρίου μέχρι τις 6 Νοεμβρίου κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 15.00- 17.00 στον Εθνικό Κήπο.
Σε περίπτωση βροχής η αναπλήρωση θα γίνει την επόμενη εβδομάδα από το πέρας του εργαστηρίου, τις αντίστοιχες μέρες και ώρες.
Για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου είναι σημαντική η παρακολούθηση και των 6 συναντήσεων. Μπορείτε να έρθετε παρέα με το ζευγάρι σας ή απλά να το γνωρίσετε την πρώτη μέρα του εργαστηρίου.
Για δηλώσεις συμμετοχών και περισσότερες πληροφορίες στέλνετε στο emmpex@gmail.com.
(Λόγο περιορισμένων θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)
Κόστος εργαστηρίου 60 ευρώ
(σε περίπτωση οικονομικής δυσκολίας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας) See Less
EN
Losing Ground Learning How to Learn
Physical movement workshop with Emmanouela Pechynaki and George Sioras Deligiannis
In the current conjuncture where physical contact is put to the test, we are impelled to stand up for an in-person co-existence, communication and physical practice.
Our collaboration has been initiated shortly before the imposition of quarantine, last spring and has since been propelled by our common interest in physical practice and research. Through constant discussion and daily practice we have been exploring mechanisms of physical dialogue inspired by contemporary dance, Contact Improvisation, Feldenkrais, yoga and other practices of somatic awareness, building up a physical vocabulary and a sequence of exercises that focus on detail. Both bodily exercise and physical awareness have been key elements of our work as both play equally important roles in sharpening trust between two bodies. Through touch we explore movement mechanisms while creating an improvised dialogue that focuses on clarity and precision.
Our first workshop will comprise of six two-hour sessions for the duration of two weeks where the basic vocabulary will be presented and the participants will be introduced to a specific way of working in pairs. All our sessions will take place in the national park as a symbolic action of transforming and reclaiming the public space.
During the workshop we will delve into the kinetic capacities of the spine, warming up the particular area thoroughly while simultaneously triggering physical memories inscribed therein. We will probe into the amplitude and range of spine’s kinetic possibilities and we will attempt to activate them, discovering resistance’s creative potentialities. Promoting and enabling trust between two bodies, we will shift our attention from the individual to a new, shared center of gravity that will allow us to familiarize with new corporal realities. Even for a trained body the process requires constant and focused observation and rediscovery of the body’s scope of kinetic capacities. A practice in consciousness, that requires the other.
This six movement sessions intends to be a stimulus for physical release, personal introspection and sharing for all participants regardless of their training and experience.
The workshop will take place from 26 of October till 6 of November every Monday, Wednesday and Friday from 15.00 to 17.00 in the National Garden.
In case of rain, the workshop moves to the week following the prearranged sessions, on the same days and hours.
For registrations and extra information, please send us an email at emmpex@gmail.com.
The full workshop’s cost is 60 Euro
(in case of financial discomfort please contact us)