Εργαστήριο χορογραφικής έρευνας και παραγωγής Regulatory Bodies 18/10-01/12/2023

Βασισμένο στο Regulatory Bodies, έρευνα και σειρά έργων του Γιώργου Σιώρα Δεληγιάννη, το εργαστήριο θα επιχειρήσει να επανεπισκεφθεί τη διαδικασία παραγωγής, τα χορογραφικά εργαλεία και τη μέθοδο που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν ώστε να συνθέσει εκ νέου πρωτότυπα έργα χορού. Το κάλεσμα είναι ανοιχτό σε κάθε άτομο ανεξαρτήτου εμπειρίας.
Πρόκειται για 8 συναντήσεις κάθε Σάββατο 16.00-20.00, ξεκινώντας με το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνοντας το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου. Μετά το πέρας του εργαστηρίου τα έργα που θα παραχθούν θα παρουσιαστούν σε διαφορετικούς χώρους ενώ τα έσοδα των παραστάσεων θα μοιραστούν ισόποσα στα μέλη της ομάδας.
“Η κίνηση μας από το ατομικό στο συλλογικό και αντίστροφα ρυθμίζεται από αρχές που συχνά δεν αντιλαμβανόμαστε. Το ‘Regulatory Bodies’ είναι μια χορογραφική περιπλάνηση στους τόπους αυτής της κίνησης.”